praca dla instruktora narciarstwa

Witamy w naszej społeczności - opowiedz o sobie i dołącz
Wymagane pole | Pole widoczne w profilu | Pole niewidoczne w profilu

Dane

Portret

Plik musi być typu gif, png, jpg, jpeg. Plik powinien być mniejszy od 1.95 MB. Obrazy powinny mieć maksymalną szerokość 200 zostaną przeskalowane. Obrazy powinny mieć maksymalną wysokość 500 zostaną przeskalowane.
Wybierz plik obrazu
Przesyłając obraz oświadczasz że masz prawo do jego dystrybucji.

Tło

Plik musi być typu gif, png, jpg, jpeg. Plik powinien być mniejszy od 1.95 MB. Obrazy powinny mieć maksymalną szerokość 1280 zostaną przeskalowane. Obrazy powinny mieć maksymalną wysokość 640 zostaną przeskalowane.
Wybierz plik obrazu
Przesyłając obraz oświadczasz że masz prawo do jego dystrybucji.

Informacje

Wymagane pole | Pole widoczne w profilu | Pole niewidoczne w profilu